Radviliškio raj.

Įmonės atliekančios šias paslaugas

Mišrios komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Tai atliekos, likusios po pirminio atliekų rūšiavimo. Mišrios komunalinės atliekos šalinamos į buitinių atliekų konteinerį.

Mišrios komunalinės atliekos iš gyventojų surenkamos pagal nustatytus atliekų surinkimo grafikus. Buityje susidarančias pavojingas atliekas galima priduoti į regionines atliekų tvarkymo aikšteles. Daugiau informacijos apie atliekų surinkimo aikšteles rasite čia.

Iš įmonių, kaip ir gyventojų, mišrios komunalinės atliekos surenkamos pagal nustatytus atliekų surinkimo grafikus.