Radviliškio raj.

Įmonės atliekančios šias paslaugas
  • Horeca Sprendimai, UAB

    Daugiau informacijos:

    www.horecasprendimai.lt

Perdirbant maisto atliekas ir taikant įvairius apdorojimo būdus, gali būti gaunamos trąšos, biodujos, šiluma, energija. Nerūšiuojamos, biologiškai skaidžios maisto medžiagos, sąvartynų aplinkoje yra šiltnamio efektą sukuriančių metano dujų šaltiniu, teršia dirvožemį, gruntą ir vandenį.


Gyventojai skatinami atsakingai vartoti, o susidarusius maisto atliekų likučius šalinti komunalinių atliekų konteineriuose.


Maisto produktų gamintojai, pardavėjai, visuomeninio maitinimo įstaigos įsipareigoja ir privalo maisto atliekas tvarkyti atskirai nuo kitų komunalinių atliekų, nes maisto produktų atliekos gali būti perdirbamos. Juridiniai asmenys, kai dėl jų vykdymos veiklos susidaro maisto atliekos, privalo jas perduoti licenzijuotoms maisto atliekų tvarkytojų įmonėms.

  • Horeca Sprendimai, UAB Radviliškio raj. +370 5 262 0092 info@horecasprendimai.lt www.horecasprendimai.lt