Projektas
„MES RŪŠIUOJAM AUTOMOBILIŲ ATLIEKAS“

Šiuo projektu daugiausia dėmesio skiriama eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojų švietimui, kad susidarančios atliekos būtų tvarkomos pagal visus reikalavimus bei informuojama visuomenė apie surenkamų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atskiro surinkimo būtinumą bei naudą ir (ar) žalingą jų poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai ir teikiama kita informacija.