Kauno m.

Įmonės atliekančios šias paslaugas

Nuotekose susikaupia sunkiųjų metalų ir kitų cheminių medžiagų, pavojingų žmogui bei aplinkai, todėl jos privalo būti išsiurbiamos, nuvežtos į valymo įrenginių rezervuarus ir tinkamai utilizuojamos. Kiekviena savivaldybė yra numačiusi nuotekų dumblo saugojimo vietą bei dumblo perdirbimą ar jo panaudojimą.


Įmonės bei gyventojai gali kreiptis į nuotekas tvarkančias įmones, kurios užtikrins nuotekų dumblo išsiurbimą, pervežimą ir saugojimą ar apdorojimą.

  • UAB "Švaris" Geležinio Vilko g. 3-46, Kaunas 8 619 42770 info@svaris.lt www.svaris.lt
  • UAB „Alvinta“ Drobės g. 66-206, LT-45181 Kaunas +370 37 300816 info@alvinta.lt www.alvinta.lt