Atliekų surinkimo aikštelės - Atliekos.lt

Šiaulių miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų nemokamai priimamos šios atliekos:

Didžiosios atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, buitinė technika; per metus vienas gyventojas gali atvežti iki 200 kg).
Naudotos lengvųjų automobilių padangos (ne daugiau kaip 4  padangos per metus iš gyventojo).
Buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo, vykdomų ūkio būdu (be statinių projektų, suderintų Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, iki 0,5 m³  arba 640 kg per metus iš gyventojo).
Medienos atliekos (iki 330 kg per metus iš gyventojo).
Tekstilės atliekos (drabužiai).
Antrinės žaliavos (perdirbti tinkamas popierius, stiklas, plastikas, metalas).
Elektros ir elektroninė įranga (pasenusi buitinė technika, televizoriai, elektriniai įrankiai ir žaislai).
Buityje susidarančios pavojingos atliekos:
●  dienos šviesos lempos (iki 4 vnt. per metus iš gyventojo);
●  rūgščių ir šarmų atliekos; panaudoti tepalai (iki 5 litrų per metus iš gyventojo);
● tepalų filtrai; stabdžių ir aušinimo skysčiai;
● baterijos ir akumuliatoriai; dažai, klijai, dervos, lakai ir jų tara; tirpikliai, plovikliai;
● atliekos, kuriose yra gyvsidabrio absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis;
● pavojingomis medžiagomis užteršta tara.
Statybinės atliekos, turinčios asbesto (asbestinis šiferis) (iki 0,5 m³ per metus iš gyventojo).

Daugiau informacijos apie Šiaulių miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę galite rasti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ internetinėje svetainėje.

Įmonės pavadinimas Telefono nr. El. paštas Svetainė Adresas
Šiaulių RATC (gyventojams) +370 646 04948 info@sratc.lt Pailių g. 19, Šiauliai
Šiaulių RATC (gyventojams) +370 646 04783 info@sratc.lt J. Basanavičiaus g. 168 B, Šiauliai