Vilniaus m.

Įmonės atliekančios šias paslaugas

Nuotekose susikaupia sunkiųjų metalų ir kitų cheminių medžiagų, pavojingų žmogui bei aplinkai, todėl jos privalo būti išsiurbiamos, nuvežtos į valymo įrenginių rezervuarus ir tinkamai utilizuojamos. Kiekviena savivaldybė yra numačiusi nuotekų dumblo saugojimo vietą bei dumblo perdirbimą ar jo panaudojimą.


Įmonės bei gyventojai gali kreiptis į nuotekas tvarkančias įmones, kurios užtikrins nuotekų dumblo išsiurbimą, pervežimą ir saugojimą ar apdorojimą.

  • UAB „Nuotėkis“ Jeruzalės g. 27, Vilnius +370 684 24577 info@nuotekis.lt www.nuotekis.lt
  • UAB „Alveva“ I. Simonaitytės g. 4-17, LT-06244 Vilnius +370 68 40 50 60 post@alveva.lt www.alveva.lt
  • UAB „Fetoksa“ Konstitucijos pr. 26/4 aukštas, Vilnius +370 5 2434422 fetoksa@fetoksa.lt www.fetoksa.lt
  • UAB „Dori darbai“ A. Smetonos g. 6-24 8 645 44000, 8 687 44634 http://www.doridarbai.lt/
  • UAB „Nikolora“ Ateities sodų 4-oji g. 2 8 687 75963
  • UAB „Recaidus” Vilniaus g. 20-5 +370 (622) 87878 info@recaidus.lt www.recaidus.lt
  • UAB „Vidurys“ Pupinės g. 1B, Vilnius 8 5 2312 131, 8 620 30 333 www.vidurys.lt