Radviliškio raj.

Įmonės atliekančios šias paslaugas

Šioms atliekoms priskiriami nugaišę, gimę negyvi ar eutanizuoti gyvūnai, taip pat žmonių maistui neskirtos tokių gyvūnų dalys bei netinkami vartoti produktai, gauti ar pagaminti iš gyvūnų.


Gyventojai bei įmonės gyvūninės kilmės atliekas turi perduoti licenzijuotoms gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įmonėms, atitinkančioms teisės aktų nustatytus tokių atliekų tvarkymo reikalavimus. Griežtai draudžiama šias atliekas šalinti į komunalinių atliekų konteinerius, palikti dirvos paviršiuje, ar užkasti.