Atliekų surinkimo aikštelės - Atliekos.lt

Skuodo rajono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų nemokamai priimamos šios atliekos:

● didžiosios atliekos;
● naudotos padangos (vienas gyventojas  gali pristatyti ne daugiau kaip 5 naudotas padangas);
● statybinės bei griovimo atliekos (per metus vienas Šilutės rajono savivaldybės gyventojas pristatyti ne daugiau kaip 250 kg statybinių bei griovimo atliekų);
● medienos atliekos;
● tekstilės atliekos;
● antrinės žaliavos, nepavojinga elektros ir elektroninė įranga;
● popieriaus ir kartono pakuotės bei antrinės žaliavos;
● stiklo pakuotės bei antrinės žaliavos;
● plastiko pakuotės bei antrinės žaliavos;
● metalo pakuotės bei antrinės žaliavos;
● buityje susidarančios pavojingos atliekos: dienos šviesos lempos; užteršta pakuotė; užterštos pašluostės, dažų, lakų  likučiai; atidirbta alyva, plovikliai; rūgštys, šarmai, tirpikliai, tepalų filtrai; nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos; atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; tirpikliai, rūgštys, šarmai; baterijos ir akumuliatoriai.

Daugiau informacijos rasite UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” internetinėje svetainėje.

Įmonės pavadinimas Telefono nr. El. paštas Svetainė Adresas
Klaipėdos RATC (gyventojams) +370 630 08936 kratc@kratc.lt Piliakalnio g. 20, Puodkalių km.