– Žiūrint iš atliekų tvarkymo prizmės, reikia suprasti, kad tai yra plastikas, kuris, greičiausiai, būna neperdirbamas. Ką geriausio su juo galima padaryti, tai panaudoti energijai perdirbti. Jeigu plastikas patenka į aplinką, vandenis, jis gali tapti mikroplastiku ir užteršti. Blizgučių, kaip atliekų, kelias iš principo nėra labai naudingas, nes perdirbimui tais būdais, kokius mes žinome dabar, jis nelabai tinka.