Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinto Valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektų steigimo ir pripažinimo tvarkos aprašo (2014 m. vasario 19 d. redakcija) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
2020-02-18
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 49, 244, 308, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 248, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2511 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1641 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 PAPILDYMO 871 IR 1081 STRAIPSNIAIS IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MONITORINGO ĮSTATYMO NR. VIII-529 2, 8, 9, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 111 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 6 STRAIPSNIO IR 1, 2 PRIEDĖLIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2020-01-28