Aktų pakeitimai Archive - Atliekos.lt

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo
2022-04-29
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-22
Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-04-26
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-22
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. AD1-25 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-04-12
Dėl Perdirbtų padangų atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų aprašo patvirtinimo
2022-02-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-542 „DĖL LAND 50-2011 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
2022-02-07