Aktų pakeitimai Archive - Page 2 of 28 - Atliekos.lt

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Teisės akto pavadinimas Priėmimo data
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo“ pakeitimo
2023-01-09
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2023-01-09
1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 32-1 ir 32-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-23
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
2022-12-29
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 pakeitimo įstatymas
2022-12-22
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-20
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
2022-12-20
Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo Nr. IX-565 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
2022-12-20
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-449 „Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarkos aprašo ir pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-23