Atliekų surinkimo aikštelės - Atliekos.lt

Klaipėdos m.

Atliekų surinkimo aikštelės gyventojams

Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai šios atliekos:

● didžiosios atliekos;
● naudotos padangos (vienas gyventojas  gali pristatyti ne daugiau kaip 5 naudotas padangas);
● statybinės bei griovimo atliekos (per metus vienas Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojas pristatyti ne daugiau kaip 250 kg statybinių bei griovimo atliekų);
● medienos atliekos; tekstilės atliekos;
● antrinės žaliavos, nepavojinga elektros ir elektroninė įranga;
● popieriaus ir kartono pakuotės bei antrinės žaliavos;
● stiklo pakuotės bei antrinės žaliavos;
● plastiko pakuotės bei antrinės žaliavos;
● metalo pakuotės bei antrinės žaliavos;
● buityje susidarančios pavojingos atliekos: dienos šviesos lempos; užteršta pakuotė; užterštos pašluostės, dažų, lakų  likučiai; atidirbta alyva, plovikliai; rūgštys, šarmai, tirpikliai, tepalų filtrai; nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos; atliekos, kuriose yra gyvsidabrio; tirpikliai, rūgštys, šarmai; baterijos ir akumuliatoriai.

Didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių kontaktiniai duomenys pateikti žemiau.

Įmonės pavadinimas Telefono nr. El. paštas Svetainė Adresas
Klaipėdos RATC (gyventojams) +370 655 94804 kratc@kratc.lt Šiaurės pr. 30, Klaipėda
Klaipėdos RATC (gyventojams) +370 655 94 805 kratc@kratc.lt Tilžės g. 66A, Klaipėda
Klaipėdos RATC (gyventojams) +370 655 94808 kratc@kratc.lt Plieno g. 13, Klaipėda